| Medlife  | Fitstepro  |  עיצוב רולאפים

Frisimos  |  עיצוב פולדר ופלייר

סדרת סטיקרים

עיצוב לתערוכה בנושא: אלימות במשפחה במגזר הדתי

עיצוב מדבקות וניירת מתוך פרוייקט מיתוג:  קליניקה לרפואה משלימה

שובל גרופ ניהול  |  עיצוב פולדר ודפי מידע

שובל גרופ ניהול  |  עיצוב פולדר ודפי מידע

הפינה הירוקה | בית קפה 

LogiTag | עיצוב ברושור 

הבנק הבינלאומיעיצוב הזמנה

מרכז קהילתי זיכרון יעקב  |  עיצוב עיגולד

מרכז קהילתי זיכרון יעקב  |  עיצוב עיגולד

הר כביר בנייה ותשתיות עיצוב פולדר

VIDISCO  |  עיצוב ברושור