top of page

עיצוב לוגו

הלוגו הוא סימן, צורה גרפית, המייצג חברה או מוסד באמצעים חזותיים וקלים לזיהוי.

הוא אחד ממרכיבי השפה החזותית, המשמשת אותנו בחיי היום-יום. הלוגו יוצר ומעצים את המותג אותו הוא מייצג, ומשקף את חזון החברה, את ערכיה ואת ה'אני מאמין' שלה. לוגו טוב מתקבע בתודעת הצרכן ובזיכרונו כסמל של מותג חזק, אמין ומשכנע. בנוסף לאפקט השיווקי החזק של הלוגו, עליו להיות גם יפה ואסתטי, מושך ומענין. לוגו טוב צריך להיות פשוט ותמציתי, ועם זאת ייחודי ומובהק.

היסודות עליהם נשים דגש בעיצוב הלוגו יהיו:

פשטות ותמצתיות - על מנת שיהיה קל לזכור ולזהות לוגו, עליו להיות תמציתי ופשוט מבחינת הצורה והרעיון אותו הוא מייצג.


ייחודיות - על הלוגו להיות שונה מצורות אחרות למרות פשטותו, ולהיות מזוהה באופן מובהק עם החברה שהוא מייצג. כך נוכל לזהותו באופן ספציפי עם החברה שהוא מייצג.


אפיון ויצירת תדמית - הלוגו צריך לבטא את מאפייני החברה אותה הוא מייצג וליצור תדמית מושכת ומושכת אהדה.


אסתטיות ורמת עיצוב - בגלל שהלוגו הוא מוצר מייצג, הוא “חלון הראווה” של החברה או המוסד, עליו להיות מעוצב ברמה גבוהה.


צבע - ייחודיות גם בצבע ולא רק בצורה.

בחירת צבעוניות המאפיינת ומשרתת את העסק בצורה הטובה ביותר.

bottom of page